Projekty szkoleniowe

Nasze doświadczenie biznesowe oraz projekty rozwojowe zrealizowane dla kadry zarządzającej jednoznacznie wskazują, że wszystkie sfery, które organizacja chce zmienić, czy jest to poprawa wyników finansowych, podniesienie zaangażowania czy zarządzanie talentami, zależą od tej samej rzeczy, a mianowicie od skutecznego przywództwa. Ostatecznie to właśnie działania liderów, w największym stopniu tworzą organizację dla której warto pracować, w którą warto inwestować, której klientem chce się być. Dlatego:

Pomagamy liderom zmieniać model przywództwa w kierunku takiego, który angażuje zarządzane zespoły poprzez przekazywanie im odpowiedzialności, a tym samym wykorzystuje siłę ich potencjału.

Wspieramy liderów z budowaniu przywództwa inspiracyjnego, jednoczącego zespoły wokół wspólnej wizji celu i wykorzystującego w pełni potencjał zaangażowania ludzi.

Koncentrujemy się na tworzeniu i realizacji projektów szkoleniowych, które skutecznie wspierają liderów w budowaniu autentycznego przywództwa sprawdzającego się rzeczywistości cechującej się dużym stopniem zmienności i nieprzewidywalności.

Promujemy przywództwo sytuacyjne, które jest elastyczne i adekwatne do kontekstu w którym ma zastosowanie.

ACTION LEARNING

ACTION LEARNING – projekty rozwojowe realizujemy tak, aby ich uczestnicy, poprzez analizę swoich działań i doświadczeń, zdobywali wiedzę prowadzącą ich w konsekwencji do poprawy umiejętności i jakości przyszłych zachowań:

 • Refleksja
 • Uczenie się na doświadczeniu
 • Planowanie działania
 • Zmiana w działaniu

INTEGRATED LEARNING

INTEGRATED LEARNING – łączymy różne metody pracy i zamiennie je stosujemy w zależności od tego, która z nich będzie w danym momencie najbardziej skuteczna w kontekście osiągnięcia celu rozwojowego.

 • Trening indywidualny
 • Coaching
 • Mentoring
 • Doradztwo

Kompetencje przyszłości

Konieczność odejścia od tradycyjnego paradygmatu przywództwa na rzecz przywództwa partycypacyjnego, inspirującego i angażującego, wymaga od liderów zmiany na poziomie kluczowych kompetencji. Niezależnie od wyzwań związanych z konkretną branżą czy strategią firmy, na tle wachlarza kompetencji niezbędnych liderom do realizacji strategicznych celów, na pierwszy plan wyłaniają się  naszym zadaniem 4 kluczowe.

qode-np-item

Samoświadomość

qode-np-item

Umiejętność wpływu poprzez komunikację

qode-np-item

Elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się

qode-np-item

Wykorzystanie różnorodności i potencjału zespołów

Obszary naszej specjalizacji

Zmieniający się paradygmat przywództwa wymaga od liderów nowych jakości, poprzez które będą budować sprawnie działające zespoły, współpracować z nimi i umiejętnie wzmacniać ich zaangażowanie.  Jednocześnie, odnoszące sukces organizacje, potrzebują klarownej wizji tego, jaki model przywództwa będzie dla nich najbardziej odpowiedni. Pomagamy takie modele wypracować i poprzez dedykowane projekty szkoleniowe wzmacniamy jakość i efektywność działań liderów.

 • Transformujące przywództwo

 • Autorytet lidera

 • Komunikacja, która zmienia

 • Efektywność i skuteczność w zarządzaniu

 • Zarządzanie różnorodnością

 • Coaching Fundamentals™ – narzędzia coachingowe w pracy lidera

 • Inteligencja emocjonalna w biznesie

 • Zarządzanie zmianą

 • Efektywne spotkania

 • Motywowanie dla rezultatów

 • Skuteczne delegowanie zadań

 • Trudne rozmowy menadżerskie

 • Od konfliktu do współpracy

Jeżeli masz pytania o nasze rozwiązania lub zapytanie ofertowe, zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego obok.

  Administratorem danych osobowych jest Marzena Micuła Leadwise, z siedzibą przy ul. Baczyńskiego 16, 42-500 Będzin. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a za dodatkową i odrębną zgodą, w celu przesyłania informacji dotyczących szkoleń, spotkań i specjalnych ofert na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności *

  .

  * Pola wymagane