Leadwise LAB™

Tworzenie wizji i strategii, inspirowanie i utrzymywanie zaangażowania, zarządzanie wysoko wydajnymi zespołami, osiąganie biznesowych rezultatów… Z poziomu top executive do menadżerów liniowych, liderzy potrzebują wielu istotnych umiejętności.

 

W odpowiedzi na te wyzwania stworzyliśmy Leadwise LAB, formułę dynamicznego programu rozwojowego dedykowanego dla liderów wyższego i średniego szczebla, osób obejmujących funkcję lidera oraz high potentials.

 

Leadwise LAB to program o charakterze indywidualnej ścieżki rozwojowej, osadzony w realiach biznesowych uczestnika i organizacji. Dzięki pracy w trybie one-to-one z mentorem, coachem czy trenerem zapewniającymi bieżący feedback, proces rozwojowy jest znacznie bardziej efektywny niż ma to miejsce w przypadku szkoleń grupowych.

Leadwise LAB jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach kiedy:

 • Lider potrzebuje uruchomić pełnię swojego potencjału i zwiększyć efektywność swoich działań oraz siłę swojego wpływu

 • Uczestnik programu preferuje krótkie, intensywne formy aktywności rozwojowych osadzonych w jego realności biznesowej

 • Uczestnik potrzebuje programu dostosowanego do jego indywidualnych celów i preferowanego tempa pracy

 • Pracownikowi o wysokim potencjale trzeba zaproponować ścieżkę osobistego rozwoju

 • Pracownik obejmuje stanowisko menadżerskie i trzeba go skutecznie wdrożyć w nową rolę

Etapy realizacji

Diagnoza potrzeb i potencjału

Projektowanie programu

Realizacja w formule Integrated Learning

Monitoring postępów

Końcowa ewaluacja programu i wnioski rozwojowe

Zalety Leadwise LAB™

 • Proces rozwojowy jest mocno osadzony na konkretnych sytuacjach z realności biznesowej uczestnika co akceleruje proces uczenia się

 • Metodyka Integrated Learning, polegająca na równoległym stosowaniu rożnych  metod pracy, takich jak trening indywidualny, mentoring, coaching czy doradztwo, uelastycznia i wzmacnia proces uczenia się

 • Realizacja warsztatów w miejscu pracy uczestnika, a w uzasadnionych przypadkach w formie zdalnej, pozwala na efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na rozwój oraz zaoszczędza koszty

 • Dzięki bieżącej ewaluacji i monitorowaniu postępu, przyspiesza się czas uzyskania pożądanych efektów

 • Realizacja zadań wdrożeniowych stanowi naturalną stymulację do ćwiczenia i osadzania nowych umiejętności w miejscu pracy

 • Warsztaty one-to-one, ze względu na krótką, intensywną formę pracy, skuteczniej angażują energię uczestnika i umożliwiają optymalne wykorzystanie energii i czasu

 • Systematyczna praca w dłuższej perspektywie czasu pozwala na zbudowanie nowych, prawidłowych nawyków

Jeżeli masz pytania o nasze rozwiązania lub zapytanie ofertowe, zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego obok.

Administratorem danych osobowych jest Marzena Micuła Leadwise, z siedzibą przy ul. Baczyńskiego 16, 42-500 Będzin. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a za dodatkową i odrębną zgodą, w celu przesyłania informacji dotyczących szkoleń, spotkań i specjalnych ofert na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności *

.

* Pola wymagane